święci

Ilindan

Sveti Ilija czy też Ilija gromovnik czyli św. Eliasz gromowładca. Ilindan – ten dzień jest oznaczony w kalendarzu czerwonym kolorem tzw. црвено слово (czyt….